Marcin Darmas

MARCIN DARMAS, KOREKTA LITERACKA

Marcin Darmas - Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog, pracownik Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, ekspert akademicki w sprawach polityki francuskiej, współautor scenariuszy. Pracuje nad rozprawą habilitacyjną o boksie na podstawie obserwacji uczestniczącej.
KerberGroup