mr. Badluck
polska 2014
kolor
28min

Kochające się małżeństwo z dzieckiem i psem wyjeżdża na długo wyczekiwany urlop. Wydaje się, że z dala od miejskiego zgiełku nic nie zakłóci im spokoju, jednak mały incydent - niczym w rasowym thrillerze - wprowadza napięcie i zmusza ich do podjęcia zaskakujących kroków.
mr. Badluck
poland 2014
color
28min

A loving married couple goes away on their long - awaited holidays with their child and their dog. It seems that away from the bustle of the city nothing can disturbed their peace. However, a small incident - as in a genuine thriller - introduces tension and makes them take surprising steps.
2930
polska 2015
kolor
10min

Ciemny deszczowy wieczór. Samotność pewnego pisarza zostaje przerwana przez niespodziewane pukanie do drzwi. Gościem pisarza okazuje się być mężczyzną, z którym bohater przeprowadza ostateczną rozmowę.
2930
poland 2015
color
10min

Rainy November evening. The loneliness of a depressed young writer is interrupted by an unexpected visit. The visitor turnes up to be the man, who will have a final conversation with the writer.
Czwartek
polska 2014
kolor
16min

Doświadczony negocjator policyjny odbiera nad ranem telefon. Wygląda to na kolejne typowe zlecenie. Dzień jak co dzień dopiero się zaczął, a może wciąż trwa.
Thursday
poland 2014
color
16min

Story inspired by the article "Profession - Negotiator". Police negotiator picks up the phone in the morning. It looks like another typical case. Just another day, is it begining or its been already going on.
KerberGroup